ΜΜΙ ΜΥΤΙΚΙΔΗΣ

Απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα

Γερμανικό Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα διαχείρισης  και αρχειοθέτησης εγγράφων και σχεδιασμού ηλεκτρονικών διαδικασιών για εταιρείες οιονδήποτε μεγέθους.

+Πιστοποιημένο Ηλ. αρχείο και σύστημα διαδικασιών (Workflow) από χώρες όπως Γερμανία (GoBS,GDpDU), Αυστρία (BAO), Ην. Πολιτείες Αμερικής(SOX, IRS, SEC Rules, Record Management Organization), Ελβετία (GeBüV Act, OR, EIDI, DSG Data Protection Act)

+Πλήρης ασφάλεια εγγράφων και παρακολούθηση αλλαγών, διαχείριση εκδόσεων εγγράφων.

+Τμηματικά αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο.

+Συνδέσεις με τα γνωστά πακέτα λογισμικού της αγοράς (SAP, LOTUS, MS-EXCHANGE κ.α.)

+Υποστήριξη οπτικών μέσων για αρχειοθέτηση.

+Μέγιστο ποσοστό ενσωμάτωσης σε άλλα περιβάλλοντα, ανοιχτό Interface.

+Υποστήριξη πρόσβασης μέσω Διαδικτύου (Internet)

+Εύκολο στην χρήση και στην διαχείριση.

+Μοντέρνα αρχιτεκτονική.

MMI info, Document Management Solutions, Athens Greece, Hamburg Germany @ 2013-2016 All Rights Reserved